SVERIGES SCEN FÖR NY DRAMATIKAktualiteter av Elin Brandell

Aktualiteter var ett experiment i att göra färskare pjäser ur nutida händelser samt att aktualisera teatern som den samhällsdebattör den kan vara. En återkommande fråga var hur dramatikerns förmåga att spegla sin samtid bäst tas tillvara. Kan det som stod i dagens tidning eller hände på gatan på väg till teatern avhandlas på scen samma kväll?

Dramalabbet gav Aktualiteter i samarbete med Fanzingo Scenkonstlabb. Med stöd av Kulturförvaltningen, Allmänna Arvsfonden, Studiefrämjandet och Kulturrådet. Tack till Clarion Hotel Stockholm.

Aktualiteter bestod av flera olika delar:

Aktualiteter / Föreställningen

En enaktare om fem karaktärer i ett urbant virrvarr av personliga tankar och associationer.

Av Elin Brandell
Regi AnnaLina Hertzberg
Skådespelare Elmira Arikan, Louise Löwenberg, David Weiss, Benjamin Moliner, Erik Magnusson
DJ
 Per Nyström

Aktualiteter / Monologakuten

Uppläsning av och samtal kring gästdramatikers nyskrivna kortmonologer på temat Aktualiteter. Skrivandet fick påbörjas tidigast en vecka innan framförandet.

Aktualiteter / Performancekonferensen

“En panel av historiker, ekonomer, mediaforskare och konstnärer förklarar
och gestaltar den tid som är nu.

Är framtiden dåtiden, är dåtiden nutiden?
Är nutiden den nya framtiden?
Kan ett berg röra på sig?
Är rummet fortfarande i tiden?
Är verkligheten aktuell?

Vad är det som händer?”

Av och med Iris Smeds i samarbete med Dramalabbet.

Aktualiteter / Post-It

Hur vidgar vi teaterrummet? Handskrivna lappar och manifest förflyttar rum och tid.

Löpande under hela Aktualitetsperioden på Dramalabbet och i staden.

Av Britta Tegby Frisk och Eva Torsvall.

“Svettig skaparångest som är mycket njutbar”
Lars Ring i SvD

Blogg på WordPress.com.