SVERIGES SCEN FÖR NY DRAMATIKFärskpressat: Noahs ark av Varja Berg

”Du är så liten förstår du. Så liten så liten. Du kommer att ha hunnit med tusen saker tills du är så stor som jag.”

Tid: 27/10 kl. 16.00

Plats: Turteatern, Kärrtorp

Fri entré

Varja Berg har nyligen avslutat sitt tredje år på Biskops Arnö med inriktning “Att Skriva Dramatik”. För nuvarande går hon skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan i Luleå. Ett genomgående tema i hennes skrivande har varit det omöjliga begäret kontra det torra svaret. Hur svårt det kan vara att säga någonting man tycker är viktigt i en samtid som upplevs ironisk. Dissonansen mellan vad vi tror vi behöver och vad vi faktsikt kan få.

För ca tre år sedan började arbetet med det hon idag kallar för Noahs Ark. Hon ritade en kortare serie bilder skildrande gapet mellan barnets känsla av total förintelse i och med insikten om att allt kommer att ta slut och vuxenvärldens pararella försök till avkoppling och vardag och dess svårigheter att bemöta det här barnet.

Pjäsen ”Noahs Ark” är delvis en adaption från dessa teckningar. Den handlar om Mammitum och Pappitum som vill titta på TV, och deras barn Noah, som inte vill dö.

Färskpressat är Dramalabbets readingserie där nyskriven dramatik läses av skådespelare inför publik med efterföljande samtal. Färskpressat är en möjlighet att låta texten möta reflektioner från skådespelare och publik och ska vara ett stöd för författaren i sin skrivprocess. Färskpressat är också en plats för de som är intresserade av samtida dramatik att höra och diskutera nyskrivna texter och en mötesplats där skrivande personer kan samla kunskap och skapa kontakter.

Färskpressat genomförs i samarbete med Turteatern och ABF Stockholm, och med stöd av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Vill du att vi läser din pjäs? Dramalabbets dramaturgiat tar löpande emot och läser nyskrivna texter. Hör av dig till dramaturgiatet@dramalabbet.com om du undrar något eller har något du vill att vi ska läsa.

Tillgänglighet

Rullstol

Läsningen äger rum på teaterns foajéscen. Platserna är onumrerade så säg till i kassan när du kommer så hjälper de dig att hitta en plats.

Toalett med handfat för personer med funktionsnedsättning finns i vår foajé.

Entrédörren till teatern är 86 cm bred och tröskeln 11 cm hög. Ramp finns.

För mer info se Turteaterns hemsida

Blogg på WordPress.com.