SVERIGES SCEN FÖR NY DRAMATIKFärskpressat: KATTEN av Erika Lindahl

”Då var alla här. Så bra. Jag ska börja med att sätta en del ramar. Det finns ett par regler jag vill att vi alla följer. Första regeln: vi är inte här för att skuldbelägga. Vi är här för att bättre förstå det som hänt. Andra regeln: jag vill att vi alla – den här gången – tar kattens perspektiv.”

Vi sparkar igång det nya året med strikt formalia, skruvad humor och ett oväntat husdjur. Vi läser pjäsen ”Katten” av Erika Lindahl. Kom och fika, lyssna, analysera och diskutera med oss!

Tid: 27/1 kl. 16.00
Plats: Turteatern, Kärrtorp

Fri entré

Katten är en pjäs om övertramp, integritetsförlust och längtan efter att accepteras. Det som börjar som ett oskyldigt inneboende spårar plötsligt ur. En tid efter sammanbrottet träffas de inblandade för att skapa en gemensam bild av förloppet, en berättelse att samsas om. Med ett par tumregler till sin hjälp navigerar de genom ett ingenmansland av skuld och otydliga makthierarkier. Men att göra ett avslut gentemot det förflutna innebär oundvikligen att det förflutna väcks till liv – och syftet för berättandet blir allt mer splittrat.

Erika Lindahl är dramatiker, utbildad i teaterstudier vid Göteborgs universitet och creative writing vid Linnéuniversitetet. Genom olika typer av skrivande – prosa, dramatik och teoribyggen för konceptuell scenkonst – undersöker hon olika mediers potentialer och begränsningar. Hennes texter innehåller ofta ett stråk av magisk realism. Återkommande teman är ensamhet, uppvaknande och kontakt. Drivkraften är att utforska narrativens makt i våra liv, både som potentiell befrielse och potentiellt hot: vilka de är, hur de tar sig i uttryck och hur vi såväl påverkar som påverkas av dem.

Sedan 2014 arbetar Erika också med Poste Restante, som producent, dramaturg och performer.

Färskpressat är Dramalabbets readingserie där nyskriven dramatik läses av skådespelare inför publik med efterföljande samtal. Färskpressat är en möjlighet att låta texten möta reflektioner från skådespelare och publik och ska vara ett stöd för författaren i sin skrivprocess. Färskpressat är också en plats för de som är intresserade av samtida dramatik att höra och diskutera nyskrivna texter och en mötesplats där skrivande personer kan samla kunskap och skapa kontakter.

Färskpressat genomförs i samarbete med Turteatern och ABF Stockholm, och med stöd av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Vill du att vi läser din pjäs? Dramalabbets dramaturgiat tar löpande emot och läser nyskrivna texter. Hör av dig till dramaturgiatet@dramalabbet.com om du undrar något eller har något du vill att vi ska läsa.

Tillgänglighet

Rullstol

Läsningen äger rum på teaterns foajéscen. Platserna är onumrerade så säg till i kassan när du kommer så hjälper de dig att hitta en plats.

Toalett med handfat för personer med funktionsnedsättning finns i vår foajé.

Entrédörren till teatern är 86 cm bred och tröskeln 11 cm hög. Ramp finns.

För mer info se Turteaterns hemsida

Blogg på WordPress.com.