SVERIGES SCEN FÖR NY DRAMATIKTillbakagång av Helena Granström

Tillbakagång av Helena Granström
Regissör Camilla van der Meer Söderberg
Skådespelare Erik Magnusson

Tillbakagång är en historia om alla tiders närvaro i det pågående nuet, om hur varje berättelse om vem man är på samma gång är en berättelse om vem man varit. En man företar en bussfärd genom Stockholms innerstad i jakt på ett förflutet som alltid tycks ligga framför honom, vägledd av en rygg som möjligen bär på hela världen.

”…denna text som Erik Magnusson med precision och textmusikalitet framför så att den slingrar och kröker sig runt sig själv, bisarr och mänsklig som en Öyvind Fahlström-teckning”
Ingegärd Waaranperä, Dagens Nyheter

Foto José Figueroa

Blogg på WordPress.com.